Lediga jobb Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning i Sandviken

Se alla lediga jobb från Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning i Sandviken. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Sandviken som finns inom det yrket.

Socionom till Psykiatriska mottagningen i Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På mottagningen arbetar fyra socionomer tillsammans med psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordinator, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi 40-talet medarbetare. Psykiatriska mottagningen i Sandviken arbetar med patienter boende i tre kommuner, Sandviken, Ockelbo och Hofors. Mottagningen ansvarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas med undantag för ätstörningar.

Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god psykiatrisk vård och behandling till patienten. Teamen är delvis specialiserade vilket innebär att ett team arbetar mot psykospatienter och två team arbetar mot allmänpsykiatriska patienter. Teamen ansvarar för både diagnostik/utredning och behandling för teamets patienter. Vidare finns även CS-team som arbetar med läkemedelsbehandling till patienter med ADHD/ADD.

ARBETSUPPGIFTER
Som socionom inom psykiatrin står du för det psykosociala perspektivet i teamarbetet runt patienten. Du kommer att ingå i mottagningens diagnostik- och behandlingsteam.

Arbetsuppgifterna i behandlingsteamet innebär att samordna insatser och samverka med andra vårdgivare runt patienten, stödsamtal utifrån psykosociala belastningsfaktorer, uppmärksamma barns behov, anhörigstöd och psykosociala kartläggningar. I diagnostikteam gör socionom fördjupade barndomsanamneser.

Inom ramen för tjänsten kan du tillsammans med kollegor komma att hålla i uppskattade informationsträffar för grupper av patienter och anhöriga, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI), vilket mottagningen erbjuder riktat till flera psykiatriska målgrupper.

Socionomerna på mottagningen finns representerade i teamen, men samarbetar också med varandra för ett utvecklat socialt arbete inom den specialiserade psykiatrin. I detta ingår bland annat uppdrag att vara barnambassadörer.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom med ett genuint intresse för arbete med personer med psykisk ohälsa. Vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Du ska ha god förmåga att skapa bärande relationer till patienter, närstående och samarbetspartners. Välutvecklad förmåga att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra yrkeskategorier är en viktig framgångsfaktor. Grundläggande psykoterapiutbildning KBT likväl som erfarenhet av myndighetsutövning och/eller biståndshandläggning är meriterande.

Är du ambitiös och har en önskan att utvecklas inom ditt yrkesområde finns på sikt olika karriärvägar så som; steg-1 terapeut och teamledare. I introduktionen får du en utsedd mentor tillika erfaren kollega att arbeta tillsammans med den första tiden.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och kallar på intervju under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan!

Körkort erfordras.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Vårdenhetschef Storvik Din Hälsocentral

Storvik Din hälsocentral har ansvar för cirka 6200 listade patienter inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral finns belägen centralt i Storvik och vi har goda pendlingsmöjligheter för såväl buss som tåg. Vi är idag cirka 30 medarbetare inom olika yrkeskompetenser, som bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Familjeläkarjour, dagrehabilitering och bassängverks... Visa mer
Storvik Din hälsocentral har ansvar för cirka 6200 listade patienter inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral finns belägen centralt i Storvik och vi har goda pendlingsmöjligheter för såväl buss som tåg. Vi är idag cirka 30 medarbetare inom olika yrkeskompetenser, som bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Familjeläkarjour, dagrehabilitering och bassängverksamhet finns i närliggande Sandviken och delas med verksamhetsområdets övriga fyra hälsocentraler. Våra akuta patienter hanteras via ett akut flöde där vi samverkar med HC Sandviken Södra och Norra.

Vår mottagning kännetecknas av en god gemenskap med hög kompetens, där vi är stolta över vår verksamhet som har en god medicinsk utveckling, med en bemanning och kompetensförsörjningsåterväxt i balans.

Är du den utvecklingsorienterade och lyhörda ledare vi söker? Vi välkomnar nu vår nya vårdenhetschef, som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss!


ARBETSUPPGIFTER
Som vårdenhetschef hos oss ser du helheten, dess potential och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild och arbetar aktivt för att skapa engagemang och delaktighet. Chefsuppdraget innebär ett kombinerat ledningsansvar för hälsocentralens verksamhet, personal och ekonomi, där det dagliga arbetet innebär fokus på den löpande driften av verksamheten.

Det innebär bland annat följande arbetsuppgifter:
- Bemanningsplanering
- Daglig vårdprioritering
- Själv delta, samt bidra till att skapa förutsättningar för god intern såväl som extern samverkan
- Skapa förutsättningar för en bra hälsofrämjande arbetsmiljö, genom dialog och delaktighet
- Rekrytering och kompetensförsörjningsfrågor

Verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede i att organisera framtidens primärvård på bästa sätt, det innebär att du kommer att ha en drivande roll när det gäller arbetet med att prova nya lösningar, genom att initiera och utveckla arbetssätt, metoder, samverkans- och vårdprocesser, som syftar till att bidra till helheten. Ett exempel på ett viktigt utvecklingsarbete är arbetet med utvecklade patientflöden. Största delen av verksamhetsutvecklingsarbetet genomförs i samverkan med interna såväl som externa vårdaktörer.

Utöver att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten utifrån din aktiva roll i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där fokus är på gemensamma verksamhetsövergripande frågor. Det finns ett gott kollegialt stöd och hög kompetens för dig att tillgå, så som chefsstöd, kvalitetssamordnare, medicinsk rådgivare och chefssekreterare.

Inom ramen för uppdraget finns goda möjligheter att kombinera chef-/ledarskapet med kliniskt arbete.

Hos oss får du:
- Dagtidstjänstgöring måndag till fredag
- Möjligt att kombinera kliniskt arbete med ett chef-/ledarskap
- Ett omväxlande och utvecklande arbete, som engagerar och utmanar, tillsammans med kompetenta medarbetare och chefskollegor
- En bra introduktion, där du ingår i ett sammanhang och får stöd för att klara av uppdraget, såväl som att växa och utvecklas i ditt eget chef-/ledarskap
- En stor frihetsgrad att inom chefsuppdragets ramar driva utveckling

Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/KVALIFIKATIONER
Vi söker en ledare med ett genuint intresse och engagemang för människor, ledarskap och förändringsarbete, som ser möjligheter och trivs i en miljö som utmärks av ständig utveckling. Vi efterfrågar utbildning på högskolenivå, gärna med inriktning hälsa/sjukvård. Ledarerfarenhet från chefsroll eller annat ledande uppdrag är högst önskvärt.

Ett framgångsrikt ledarskap i det här uppdraget förutsätter att du är:
- Drivande och uthållig
- Relationsorienterad med känsla och förmåga att i alla sammanhang uppnå goda relationer och samarbeten
- Lyhörd, ser och förstår medarbetarnas och verksamhetens behov och utifrån det entusiasmerar och motiverar
- Tydlig och trygg i ditt ledarskap och i ditt beslutsfattande

Det är meriterande om du har erfarenhet av att, med goda resultat, leda i förändring. Vi ser med stor fördel att du har god kännedom om primärvårdens uppdrag och/eller har arbetat själv inom verksamhetsområdet.

Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Fysioterapeut till Storvik Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Storvik Din Hälsocentral har ansvar för cirka 6200 invånare inom Sandvikens kommun. Vi befinner oss centralt i Storvik som har goda kommunikationer både med tåg och buss.
Vi är idag cirka 30 medarbetare på hälsocentralen som bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök i ett landsbygdsområde. Vi har specialistmottagningar för diabetes samt sårbehandling. Vi har en bra strkutur på arbetet med sjukskrivna med TRISAM-möten där vi har rehabkoordinator till hjälp.


ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver Dig som är fysioterapeut och vill jobba tillsammans med oss för att ge våra patienter bästa förutsättningarna till god hälsa. Uppdraget hos oss innebär bedömning och behandling av patienter med de olika funktionsnedsättningar och rehabiliteringsbehov som förekommer inom primärvårdens uppdrag. Den individuella planeringen för patienten ligger i fokus, vilket innebär behandlingar både i hemmiljö, på mottagning samt i grupp.

Vi samverkar i team på arbetsplatsen inom ramen för MMR och Trisam där det rehabiliterande förhållningssättet från fysioterapeut har stor betydelse för patienters aktivitet och hälsa. I tjänsten ingår även vissa hembesök i samverkan med arbetsterapeut och disktriktssköterska från hälsocentralen.Du kommer att ingå i ett team där ni är tre fysioterapeuter och där dina kollegor har stor erfarenhet av primärvård.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården. Vi söker dig med bred kompetens, men där specialistkompetens gärna ses i verksamheten. Du är flexibel, ansvarstagande och är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga då vi har ett tvärprofessionellt samarbete.
Du ska vara engagerad och bidra till utveckling på hälsocentralen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekryteringsprocessen pågår fortlöpande under annonstiden.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Psykolog till Sandviken Norra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Psykosociala Teamet Sandviken Norra består av olika yrkeskategorier såsom psykolog, kurator och psykiatrisjuksköterska. Teamet ingår i en stor hälsocentral och vi arbetar nära bland annat läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi har också ibland nära samarbete med Försäkringskassan, Socialtjänsten, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Det finns goda möjligheter till utveckling och utbildning. Det finns också goda möjligheter att utveckla enheten via att delta i utvecklingsmöten samt utveckla grupper som passar in till patienternas behov.

ARBETSUPPGIFTER
Som psykolog ansvarar du för terapiinriktat arbete med personer som är över 18 år. Patienter kommer med ett brett spektrum av lätt till medelsvåra problem tillexempel vanlig ångest och depressiva symtom, stressrelaterade problem, sociala problem, relationsproblem, trauma, somatiska problem och så vidare. Som psykolog ansvarar du för bedömningar inför psykiatri, psykoterapi och KBT på nätet. Psykologen utvecklar också träning inom olika områden för övrig sjukvårdspersonal.

Vi söker en person som trivs i att arbeta dynamiskt och både kan arbeta självständigt och i team. Det är också väldigt viktigt att man har god förmåga till samverkan med övrig medicinsk-och rehabiliteringspersonal inom hälsocentralen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en Legitimerad Psykolog där erfarenhet av korttidsinriktad behandling och erfarenhet av arbete inom psykiatrin är meriterande.

Du bör vara flexibel i ditt arbetssätt, ha erfarenhet av eget ansvar i patientarbete och förmågan att arbeta både med enskilda patientärenden och med patienter i grupp. Du bör också ha erfarenhet av att arbeta i team vid behov av detta kring patienten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Rehabiliteringskoordinator till verksamhetsområde Primärvård Västra Gästrik

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Primärvården västra Gästrikland har cirka 220 medarbetare fördelade på fem hälsocentraler, Sandviken Norra, Sandviken Södra, Storvik, Ockelbo och Hofors.
Våra hälsocentraler är basen i hälso- och sjukvården. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.


ARBETSUPPGIFTER
Som rehabiliteringskoordinator är du hälsocentralernas kontaktperson för berörda i sjukskrivningsprocessen. Rehabiliteringskoordinator ska samarbeta med och vara ett stöd till läkare, patienter, rehabiliterande yrkeskategorier och vårdenhetschef i sjukskrivningsarbetet. Arbetet omfattar samverka med läkare i sjukskrivnings- och intygsfrågor, genomföra kartläggande samtal med patienten, medverka till att rehabiliteringsplaner upprättas, bevaka sjukskrivningsstatistik, vara kontaktperson på hälsocentralen för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänst och Företagshälsovården i sjukskrivningsfrågor.

Din roll är att vara spindeln i nätet i sjukskrivningsarbetet på hälsocentralen, särskilt inom sjukskrivningsbelastade verksamheter.
Rehabkoordinatorn ska vara patientens kontakt på hälsocentralen när det gäller frågor om sjukskrivning samt vara en kontaktperson på hälsocentralen/kliniken för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna, arbetsgivare och Företagshälsovård. För patienter där risk för lång sjukskrivning föreligger ska rehabkoordinatorn kopplas in.

Rehabiliteringskoordinatorn kan bedriva visst utredningsarbete samt sköta bevakning av statistik och vara delaktig i uppföljning/utveckling av stödsystem så att regionens övergripande sjukskrivningsrutin kan följas.

Rehabiliteringskoordinatorns huvudfokus är arbete med sjukskrivningsärenden men är också en bärare av kunskapen om det regionövergripande arbetet med utveckling av sjukskrivningsprocessen.

Arbete mot flera enheter kan förekomma.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom medicin, psykologi eller socialt arbete så som socionom, beteendevetare, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut eller legitimerad sjuksköterska.

Du bör ha fördjupade kunskaper inom rehabiliteringsområdet och vana att samverka och samarbeta med såväl olika interna som externa aktörer.

Tidigare yrkeserfarenhet från hälso-och sjukvården och/eller försäkringsmedicin är meriterande. Du bör ha grundläggande kunskaper om medicinsk terminologi och erfarenhet att läsa och dokumentera i journal eller motsvarande.

Du har vana att samverka med såväl olika interna som externa aktörer. Uppdraget kräver att Du har förmåga att arbeta självständigt samt att Du tar egna initiativ för att utveckla rollen.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Vi söker Osteoporossköterska till VO primärvård

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.


ARBETSUPPGIFTER
Som osteoporossköterska är du en del av ett framgångsrikt pionjärarbete i Sverige! Du är länken mellan osteoporoskoordinatorn på sjukhuset och primärvårdens kompetenser när en patient remitteras till Primärvården efter utredning av eventuell osteoporos. I ditt uppdrag ingår att utreda, tillsammans med familjeläkare behandla och självständigt följa upp patienterna

Som osteoporossköterska samarbetar du med läkare och annan personal vid offentligt och privat drivna hälsocentraler. Du sitter fysiskt på Sandvikens sjukhus och möter patienter från västra Gästrikland och arbetar mot södra Hälsingland på distans.
Du har fem kollegor i övriga länet, varav en är samordnare för osteoporossköterskorna/osteoporoskoordinatorer Osteoporossköterskorna utvecklar tillsammans med osteoporoskoordinatorerna arbetet kontinuerligt, för att fånga upp, utreda, behandla och följa upp.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ett stort intresse av att fortsätta utveckla ett nytt område för
distriktssköterskor/sjuksköterkor inom primärvård, och förbättra vården av osteoporospatienter. Du bör ha god kommunikativ förmåga och stor kunskap kring de olika professionernas arbetsområden.
Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Du har ett stort intresse av att utveckla ett nytt område för
distriktssköterskor/sjuksköterkor inom primärvård, och förbättra vården av osteoporospatienter.
Körkort erfordrasÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Distriktssköterska/sjuksköterska till Storvik Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Storvik Din hälsocentral har ansvar för cirka 6200 invånare inom Sandvikens kommun. Vi befinner oss centralt i Storvik
som har goda kommunikationer både med buss och tåg.
Vi är idag cirka 30 medarbetare på hälsocentralen som bedriver primärvård med läkarmottagning,
distriktssköterskemottagning, undersköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök i
ett landsbygdsområde.
Vi har specialistmottagningar för astma och KOL, diabetes samt sårbehandling.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att ingå i vår arbetsgrupp på hälsocentralen i Storvik.
Du kommer att arbeta i ett samarbete med övriga yrkeskategorier i team. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter
på hälsocentral såsom rådgivning, mottagning, hembesök och ev specialistmottagning.
För våra primärvårdsakuta patienter samverkar vi tillsammans med 2 hälsocentraler i Sandviken på Akutflödet på
Sandvikens sjukhus, där arbetet sköts i team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska och fysioterapeut i nära
samarbete för att möta patientens behov.
Vi bemannar även verksamhetsområdets Familjeläkarjour i Sandviken tillsammans med övriga enheter


KVALIFIKATIONER
Vi behöver Dig, som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska och vill jobba tillsammans med oss för att ge våra
patienter bästa förutsättningarna till god Hälsa! Vi ser gärna att du tidigare arbetat inom primärvården.
Har du erfarenhet av att driva din egen specialistmottagning inom diabetes eller Astma/KOL ser vi fram emot din ansökan
alldeles speciellt! Det är meriterande, dock inget krav, att du har vidareutbildning till distriktssköterska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Det är även viktigt med god samarbetsförmåga då detta uppdrag kräver mycket god samverkan mellan primärvård, kommunal hälso- och sjukvård samt slutenvård
Körkort erfordrasÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Skötare /behandlare till Psykiatriska mottagningen Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Psykiatriska mottagningen i Sandviken bedriver specialistpsykiatri för vuxna över 18 år. Verksamheten bygger på gott teamarbete med medicinsk, psykosocial och psykoterapeutisk kompetens.

På mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi ca 40 medarbetare. Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god och evidensbaserad psykiatrisk vård och behandling till patienten. Teamen är delvis specialiserade vilket innebär att ett team arbetar mot psykospatienter och två team arbetar mot allmänpsykiatriska patienter.
Med den strukturerade diagnostiken som grund strävar vi efter att tillhandahålla en behovsanpassad och strukturerad vård där de nationella riktlinjerna är vägledande för hela vårdplaneringen och dess genomförande.

Alla medarbetare på mottagningen erbjuds handledning samt goda möjligheter till kompetensutveckling i enlighet med enhetens uppdrag samt kompetensutvecklingsplan.


ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av samtalskontakter av olika karaktär. Kartläggande-, strukturstödjande- och suicidpreventiva samtal dominerar.
Läkemedelsuppföljningar i samråd med läkare och sjuksköterska förekommer.
Du kommer att stödja patienten och delta vid samverkan med andra aktörer, så som kommun och Försäkringskassa. Viktigt att också involvera anhöriga och närstående i vården.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är skötare eller undersköterska/behandlare med erfarenhet av psykiatrisk öppenvård. Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT, samt erfarenhet av individuell- och gruppbehandling är meriterande.

Arbetet utgår från teamets planering och innebär mycket självständiga bedömningar varför vi ser att du har både god förmåga att arbeta självständigt likväl som i team tillsammans med andra yrkeskategorier. Vi ser gärna att du är van att planera, prioritera och fatta egna beslut i ditt vardagliga arbete.

Att vara flexibel i sitt arbetssätt och snabbt kunna skifta fokus för att klara av arbetets variationer är en förutsättning.
God dokumentationsvana. Vi använder oss av journalsystemet Melior.
Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Som medarbetare inom psykiatrin sätter du alltid patienten i fokus, du är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö och utveckling av verksamheten. Har du detta kombinerat med nyfikenhet, noggrannhet och vilja att utvecklas kan du vara den vi söker.

Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen i Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vill du arbeta på en arbetsplats med patienten i fokus och med kollegor som har ett stort engagemang för sitt uppdrag? Välkommen att bli en del av psykiatriska mottagningen i Sandviken! Här arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordinator, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi ett 40-tal medarbetare. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas med undantag för ätstörningar. Detta då det finns separat enhet för dessa tillstånd. Psykiatriska mottagningen i Sandviken arbetar mot tre kommuner Sandviken, Hofors, Ockelbo och innefattar cirka 55 000 invånare.

Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god psykiatrisk vård och behandling till patienten. Teamen är delvis specialiserade vilket innebär att ett team arbetar mot psykospatienter och två team arbetar mot allmänpsykiatriska patienter. Därutöver finns även CS-team som arbetar med läkemedelsbehandling till patienter med ADHD/ADD.

ARBETSUPPGIFTER
Som sjuksköterska på vår mottagning kommer du att arbeta i ett av våra tvärprofessionella behandlingsteam med fokus på psykiatrisk omvårdnad där faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa är centrala. Det dagliga arbetet innefattar; medicinuppföljning och läkemedelshantering, suicidprevention och strukturstödjande insatser, motiverande samtal, telefonrådgivning, och drogscreening. Mottagningen är relativt stor vilket bjuder goda möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser.

Arbetet handlar till stor del om samverkan med andra aktörer så som slutenvård, närstående, Försäkringskassan, kommuner och primärvård för att skapa bästa förutsättningar för god vård till patienten. Arbetet sker på mottagningen och genom hembesök vid behov.

Inom ramen för tjänsten kan du tillsammans med kollegor komma att hålla i uppskattade informationsträffar för grupper av patienter och anhöriga, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI), vilket mottagningen erbjuder riktat till flera psykiatriska målgrupper.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från psykiatrin. Specialistutbildning inom psykiatri och grundläggande psykoterapiutbildning är meriterande.
Du behöver en välutvecklad empatisk förmåga då ett gott bemötande av patienter och medarbetare är en framgångsfaktor på mottagningen och värderas högt.
Arbetet kräver både god förmåga att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra yrkeskategorier. Vi ser gärna att du är van att planera, prioritera och fatta egna beslut i ditt vardagliga arbete. Vi tror självklart att du har ett stort intresse för målgruppen och vill vara med och utveckla arbetet på vår mottagning.

Är du ambitiös och har en önskan att utvecklas inom ditt yrkesområde finns på sikt olika karriärvägar så som; specialistsjuksköterska, teamledare, handledare och steg-1 terapeut.
I introduktionen får du en utsedd mentor tillika erfaren kollega att arbeta tillsammans med den första tiden.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och kallar på intervju under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Medicinsk sekreterare till Storvik Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Storvik Din hälsocentral har ansvar för cirka 6200 invånare inom Sandvikens kommun. Vi befinner oss centralt i Storvik som har goda kommunikationer både med buss och tåg.
Vi är idag cirka 30 medarbetare på hälsocentralen som bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, undersköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök i ett landsbygdsområde.
Vi har specialistmottagningar för astma och KOL, diabetes samt sårbehandling.


ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du med diktatskrivning för oss men även för andra enheter inom vårt VO, receptionsarbete, kassahantering, tidsbokning/kallelser, remissbevakning och posthantering. Även andra administrativa uppgifter kan förekomma då vi ständigt arbetar med att förbättra våra patientflödet.
Som medicinsk sekreterare på Storvik Din hälsocentral har du en viktig roll i vårt team. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Vi ser rätt använd kompetens som en viktig ingrediens och där har sekreterarna en viktig roll.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag.


KVALIFIKATIONER
Du som söker är utbildad medicinsk sekreterare och gärna med erfarenheter inom yrket, har god datorvana samt goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och har ett gott bemötande och med intresse av att vilja vara en del i verksamheten, erfarenhet av självständigt arbete och klarar en stressig situation.
I ditt arbete är du flexibel och tar stort ansvar, har lätt att samarbeta med andra och viljan att arbeta i team. Du ska dessutom vara villig att lära nytt.
Önskemål om erfarenhet när det gäller våra administrativa system, MedSpeech, PMO, Agresso och Mina vårdkontakter. Melior och Elvis är också meriterande.
Erfarenhet från primärvård är önskvärd, men inget krav.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Fysioterapeut till Storvik Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Storvik Din Hälsocentral har ansvar för cirka 6200 invånare inom Sandvikens kommun. Vi befinner oss centralt i Storvik som har goda kommunikationer både med tåg och buss.
Vi är idag cirka 30 medarbetare på hälsocentralen som bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök i ett landsbygdsområde. Vi har specialistmottagningar för diabetes samt sårbehandling. Vi har en bra strkutur på arbetet med sjukskrivna med TRISAM-möten där vi har rehabkoordinator till hjälp.


ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver Dig som är fysioterapeut och vill jobba tillsammans med oss för att ge våra patienter bästa förutsättningarna till god hälsa.
Uppdraget hos oss innebär bedömning och behandling av patienter med de olika funktionsnedsättningar och rehabiliteringsbehov som förekommer inom primärvårdens uppdrag. Den individuella planeringen för patienten ligger i fokus, vilket innebär behandlingar både i hemmiljö, på mottagning samt i grupp.
Vi samverkar i team på arbetsplatsen inom ramen för MMR och Trisam där det rehabiliterande förhållningssättet från fysioterapeut har stor betydelse för patienters aktivitet och hälsa.
I tjänsten ingår även vissa hembesök i samverkan med arbetsterapeut och disktriktssköterska från hälsocentralen.
Du kommer att ingå i ett team där ni är tre fysioterapeuter och där dina kollegor har stor erfarenhet av primärvård.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården.
Vi söker dig med bred kompetens, men där specialistkompetens gärna ses i verksamheten.
Du är flexibel, ansvarstagande och är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga då vi har ett tvärprofessionellt samarbete.
Du ska vara engagerad och bidra till utveckling på hälsocentralen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rekryteringsprocessen pågår fortlöpande under annonstiden.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Sjuksköterska till AK-mottagningen, Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Inom verksamhetsområde kardiologi i Gävle/Sandviken finns kardiologiskt interventionscenter, HIA, hjärtavdelning 105, hjärtmottagning, kardiologlab och AK-mottagning. Enheterna har ett nära samarbete med varandra.

ARBETSUPPGIFTER
Anställningen är på 50% och förlagd till AK-mottagningen i Sandviken. Vi tänker oss att du kan kombinera denna tjänst med arbete i annan verksamhet på 50%.
Som sjuksköterska på AK-mottagningen doserar du antikoagulantia till aktuella patienter. Vi genomför nystartssamtal med patienterna inför eller i början av deras behandling, detta kan ske som ett besök på mottagningen eller via telefon. Vi har också daglig telefonrådgivning via TeleQ. Vi har även ett nära samarbete med bland annat hjärtmottagningen, tandläkare och distriktssköterskor kring dessa patienter. AK-mottagningen är öppen dagtid måndag-fredag.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års arbetslivserfarenhet. Arbetet på AK-mottagningen är till stor del sjuksköterskebaserat så vi ser att du har god initiativförmåga, stort egenansvar, är trygg i din yrkesroll samt att du kan fatta egna beslut inom dina ramar och kompetensområde.

Vi lägger stor vikt vid flexibilitet och samarbetsförmåga, personlig lämplighet samt att du tar egna initiativ och är positiv till förbättringsarbete.

Vi ser gärna att du har kunskaper i våra patientadministrativa system GEM, Elvis och Svarsdatabasen.

Arbetet kräver goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt.

Vi ser fram emot din ansökan!


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Arbetsterapeut till Rehabiliteringsmedicinmottagningen i Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Rehabiliteringskliniken i Sandviken tar emot patienter från hela Region Gävleborg med ett upptagningsområde om cirka 300 000 invånare. Verksamheten är inriktad mot patienter med skador och sjukdomar i nervsystemet, framför allt hjärnskador och ryggmärgsskador och patienter med långvarig smärtproblematik. Kliniken består av en rehabiliteringsmedicinavdelning med 16 platser och en rehabiliteringsmottagning i form av ett smärtrehabteam, ett hjärnrehabteam, en spinalmottagning och en läkarmottagning. Totalt är vi cirka 70 anställda.

Rehabiliteringsmedicins olika enheter arbetar enligt en beteendemedicinsk modell för analys och behandling.

ARBETSUPPGIFTER
Som arbetsterapeut i smärtrehabteamet arbetar du i team tillsammans med fysioterapeut, idrottsledare, kurator, läkare, psykolog, rehabkoordinator och sjuksköterska.

Arbetsuppgifterna består av utredning, behandling och uppföljning. Utredning sker inom områdena arbete och vardag, där aktivitetsbalans är en viktig del. Fortsatta behandlingsinsatser fokuserar på gynnsamma beteendeförändringar utifrån varje patients individuella rehabiliteringsplan. Insatser ges både individuellt och i grupp. Exempel kan vara arbetsförberedande moment, ergonomiska insatser och arbete med struktur i vardagen. Dessutom ingår samordning av myndighetskontakter och deltagande i rehabmöten. Förutom tillhörighet i ovanstående team kommer du även att ingå i en arbetsterapeutgrupp. Du kommer även att delta i klinikens och teamets utvecklingsarbete, samt i interna och externa utbildningar. Arbetsuppgifter i klinikens övriga team kan förekomma.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet eller utbildning inom beteendemedicin, KBT och ACT är meriterande. Även erfarenhet från annan arbetsinriktad rehabilitering som exempelvis Arbetsförmedlingen är en merit.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. God samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Medicinsk sekreterare till Sandviken Norra och Södra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Norra och Södra Din Hälsocentral har tillsammans ansvar för en befolkning på cirka 24000 invånare inom Sandvikens kommun. Våra hälsocentraler ligger på Sandvikens sjukhus. Vid hälsocentralerna arbetar idag cirka 100 medarbetare. På mottagningarna arbetar läkare, distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och våra psykosociala team.

Vi arbetar mycket tvärprofessionellt på hälsocentralerna, och vi jobbar även mycket tillsammans på hälsocentralerna och läkarna har gemensamma träffar dagligen.

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du med diktatskrivning, receptionsarbete, kassahantering, tidsbokning/kallelser, remissbevakning och posthantering. Även andra administrativa uppgifter kan förekomma då vi ständigt arbetar med att förbättra våra patientflöden.

Som medicinsk sekreterare på Sandviken Norra och Södra Din hälsocentral har du en viktig roll i våra team. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Vi ser rätt använd
kompetens som en viktig ingrediens och där har sekreterarna en viktig roll.

Tjänsten är delad mellan Sandviken Norra och Södra, vilket innebär att du kommer att arbeta åt bägge hälsocentralerna, detta kommer ställa krav på ett flexibelt arbetssätt.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är utbildad medicinsk sekreterare och gärna med erfarenhet inom yrket, har god datorvana, samt goda kunskaper i svenska och engelska.

Har du erfarenhet/kännedom när det gäller våra administrativa system, så som MedSpeech, PMO, Agresso, Mina vårdkontakter, Melior, Elvis är det meriterande men inte ett krav. Erfarenhet från primärvård är önskvärd, men heller inget krav.

Vi lägger stor vikt på din personliga lämplighet.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Fysioterapeut/sjukgymnast till rehabiliteringsmedicinmottagning, Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Rehabiliteringsmedicin i Sandviken tar emot patienter från hela Region Gävleborg med ett upptagningsområde om cirka 300 000 invånare. Verksamheten är inriktad mot patienter med skador och sjukdomar i nervsystemet, framför allt hjärnskador och ryggmärgsskador och patienter med långvarig smärtproblematik. Rehabiliteringsmedicins olika enheter arbetar enligt en beteendemedicinsk modell för analys och behandling. Rehabiliteringsmedicin har cirka 70 anställda och består av en slutenvårdsavdelning med 16 platser och en öppenvårdsmottagning med ett smärtrehabteam, ett hjärnrehabteam, en spinalmottagning och en läkarmottagning. I Smärtrehabteamet arbetar, arbetsterapeut, fysioterapeut, idrottsledare, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska/koordinator.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast till smärtrehabteamet inom rehabiliteringsmedicin i Sandviken. Du blir en av tre fysioterapeuter i teamet, vilket möjliggör god introduktion och bollplank i arbetet. Som fysioterapeut i smärtrehabteamet träffar du personer i arbetsför ålder med långvarig icke malign smärta. Teamet bedriver en multimodal rehabilitering (MMR 2) och arbetar enligt en beteendemedicinsk modell där en teamutredning utgör grunden för rehabiliteringen. Fysioterapeuten medverkar vid utredning, rehabilitering och uppföljning. Vid utredning görs fysioterapeutiska undersökningar, kartläggningar och bedömningar av patienters funktioner och rehabiliteringsbehov. Rehabilitering sker både individuellt och i grupp och bygger på patientens individuella mål och behov. Insatserna sker i nära samarbete med övriga professioner i teamet samt vid behov med andra vård- och rehabaktörer. I arbetet ingår att leda grupper, hålla teoretiska lektioner, samt ansvara för planering av fysisk träning enskilt och i grupp.

Teamet erbjuder även i viss mån utbildning, konsultation och handledning till samverkanspartners.

Förutom tillhörighet i ovanstående team kommer du även att ingå i en fysioterapeutgrupp på hela rehabiliteringsmedicin som idag består av nio fysioterapeuter. Du kommer även att delta i klinikens och teamets utvecklingsarbete, samt i interna och externa utbildningar.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad fysioterapeut alternativt legitimerad sjukgymnast.

Meriterande är utbildning eller erfarenhet av:
• Arbete med utredning och rehabilitering av personer med långvarig smärta
• Teamarbete
• Beteendemedicin
• ACT
• Basal kroppskännedom
• OMT

Värdefulla egenskaper är god samarbetsförmåga, flexibilitet, initiativförmåga, förmåga att arbeta självständigt, samt förmåga att strukturera och planera arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Möjlighet finns till en längre introduktion med fysioterapeut.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Sandviken Norra Din hälsocentral söker Psykiatrisjuksköterska

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Norra Din Hälsocentral har ansvar för en befolkning på ungefär 12000 invånare inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral ligger på Sandvikens sjukhus, med ytterliggare en hälsocentral i samma byggnad.
Vid hälsocentralen arbetar idag cirka 55 medarbetare. På vår utbildningscentral arbetar AT, ST och Familjeläkare, psykiatrisjuksköterska, psykolog och kurator tillsammans med distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter.

Vi arbetar mycket tvärprofessionellt inom hälsocentralen, exempelvis med gruppverksamhet. Vi arbetar även tvärprofessionellt med våra primärvårdsakuta patienter.


ARBETSUPPGIFTER
Som psykiatrisjuksköterska ingår du i ett psykosocialt team tillsammans med kurator och psykolog.

Du kommer att arbeta med patienter som är över 18 år och är i behov av kortidsinriktad samtalsbehandling. Arbetet innebär bedömning av psykisik ohälsa, självständigt psykoterapeutiskt och psykosocialt arbete. I arbetet utför du både individuell terapi och gruppbehandlingar. Arbetet innebär nära sammanbete med övriga professioner på hälsocentralen som läkare, fysioterapeuter, arbetsteraputer, rehabkoordinator och distriktssköterskor.


KVALIFIKATIONER
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri. Vi ser helst att du har grundbildning i psykoterapi och det är meriterade med tidigare erfarenhet från primärvård alternativt psykiatrin.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet
Var god skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande
Körkort erfordras

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Psykiatrisjuksköterska till Sandviken Södra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Södra Din hälsocentral har ansvar för en befolkning på ungefär 12000 invånare inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral ligger på Sandvikens sjukhus, med ytterligare en hälsocentral i samma byggnad. Vid hälsocentralen arbetar idag cirka 55 medarbetare. Vi har tre familjeläkare och tio ST-läkare på vår utbildningscentral. På hälsocentralen arbetar psykiatrisjuksköterska, psykolog och kurator tillsammans med distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter.

Vi arbetar mycket tvärprofessionellt inom hälsocentralen, exempelvis med gruppverksamhet. Vi arbetar även tvärprofessionellt med våra primärvårdsakuta patienter.

ARBETSUPPGIFTER
Som psykiatrisjuksköterska ingår du i ett psykosocialt team tillsammans med kurator och psykolog.

Du kommer att arbeta med patienter som är över 18 år och är i behov av kortidsinriktad samtalsbehandling. Arbetet innebär bedömning av psykisk ohälsa, självständigt psykoterapeutiskt och psykosocialt arbete. I arbetet utför du både individuell terapi och gruppbehandlingar. Arbetet innebär nära sammanbete med övriga professioner på hälsocentralen som läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabkoordinator och distriktssköterskor.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri. Vi ser helst att du är steg 1 utbildad inom KBT och det är meriterade med tidigare erfarenhet från primärvård alternativt psykiatrin.

Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Specialist i allmänmedicin/ST-läkare till Sandviken Norra och Södra Din häl

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Norra och Sandviken Södra Din hälsocentral har tillsammans ansvar för en befolkning på 24 000 invånare inom Sandvikens kommun. Våra hälsocentraler ligger på Sandvikens sjukhus. Vid hälsocentralerna arbetar idag cirka 100 medarbetare. På mottagningarna arbetar distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och våra psykosociala team.

Vi arbetar mycket tvärprofessionellt på hälsocentralerna och vi jobbar även mycket tillsammans på hälsocentralerna och läkarna har gemensamma träffar dagligen.

ARBETSUPPGIFTER
Är du specialistläkare inom allmänmedicin alternativt ST-läkare eller underläkare med intresse för primärvård? Vill du vara med och utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss?

Våra 12 allmänspecialister och 15 ST-läkare söker nu nya kollegor för att vidareutveckla vår utbildningscentral. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten, tycker om att handleda våra utbildningsläkare och trivs med att arbeta i en lärandemiljö.

Vi erbjuder en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus och nära samarbete med kollegor. Du kommer att arbeta i team tillsammans med en positiv, engagerad och trygg arbetsgrupp. Teamarbetet innebär att du får gott stöd av dina arbetskamrater, dina arbetskamrater får tillgång till din kompetens och tillsammans får vi möjlighet att ge patienten den goda vård och det goda bemötande som vi står för.

KVALIFIKATIONER
Du har svensk läkarlegitimation och är specialist inom allmänmedicin. Alternativt har du en läkarexamen och ett intresse för primärvård. Du är flexibel, har stort ansvarstagande och är lösningsfokuseradmed god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper.

Körkort erfordras.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Sjuksköterska till Mobilt sjukvårdsteam Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

I Region Gävleborg finns en stark politisk vilja och ett behov av att utveckla mobil vård inom hälso- och sjukvården. Den mobila vården bygger på samverkan mellan primärvård, specialistvård och kommunal hälso och sjukvård. Målet är en god och patientsäker vård i ordinarie boendemiljö utifrån patientens eller brukarens behov. Teamet är en stödresurs till befintlig vård.

Mobilt sjukvårdsteam finns i Hudiksvall och i Gävle, nu är vi i uppstartsfas att komma igång även i Sandvikens Kommun. I nuläget har styrgrupp och arbetsgrupp etablerats från Omsorgsförvaltningen Sandvikens Kommun, Primärvård samt specialistvård Region Gävleborg Västra Gästrikland och Falck Hälsopartner.

Vi söker nu medarbetare som tillsammans ska forma och starta upp en ny verksamhet där teamarbete och nytänkande krävs för att våra patienter ska få professionell och säker vård i hemmet.

ARBETSUPPGIFTER
Ett mobilt sjukvårdsteam bygger på möjligheter att göra en helhetsbedömning av patientens situation i ordinarie boende. Genom teambedömning och samordning av resurser får patienten rätt insatser i rätt tid. Ur ett patientperspektiv finns också en förhoppning att det mobila teamets arbete kan leda till ett minskat sökbehov på akuten och i primärvården för patienterna och att onödiga inläggningar på sjukhus kan undvikas.

Arbetet som sjuksköterska i teamet innebär både planerad och förebyggande vård och akuta bedömningar och behandlingar i hemmet.

Arbete i mobilt sjukvårdsteam innebär en anställning där medarbetarna arbetar del av tjänst i teamet (som mest 50 %) och har sin grundplacering i primärvård, specialistvård eller kommunal verksamhet.


KVALIFIKATIONER
Din bakgrund är erfaren legitimerad sjuksköterska gärna med specialistutbildning inom primärvård. Du ska ha god social kompetens och kommunikationsförmåga, samt en vilja att bygga goda relationer och lösa komplexa vårdbehov med såväl patienten, närstående som andra aktörer runt patienten.

Körkort erfordras.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Läkare till Mobilt sjukvårdsteam Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

I Region Gävleborg finns en stark politisk vilja och ett behov av att utveckla mobil vård inom hälso- och sjukvården. Den mobila vården bygger på samverkan mellan primärvård, specialistvård och kommunal hälso och sjukvård. Målet är en god och patientsäker vård i ordinarie boendemiljö utifrån patientens eller brukarens behov. Teamet är en stödresurs till befintlig vård.

Mobilt sjukvårdsteam finns i Hudiksvall och i Gävle, nu är vi i uppstartsfas att komma igång även i Sandvikens Kommun. I nuläget har styrgrupp och arbetsgrupp etablerats från Omsorgsförvaltningen Sandvikens Kommun, Primärvård samt specialistvård Region Gävleborg Västra Gästrikland och Falck Hälsopartner.

Vi söker nu medarbetare som tillsammans ska forma och starta upp en ny verksamhet där teamarbete och nytänkande krävs för att våra patienter ska få professionell och säker vård i hemmet.

ARBETSUPPGIFTER
Ett mobilt sjukvårdsteam bygger på möjligheter att göra en helhetsbedömning av patientens situation i ordinarie boende. Genom teambedömning och samordning av resurser får patienten rätt insatser i rätt tid. Ur ett patientperspektiv finns också en förhoppning att det mobila teamets arbete kan leda till ett minskat sökbehov på akuten och i primärvården för patienterna och att onödiga inläggningar på sjukhus kan undvikas.

Arbetet som läkare i teamet innebär både planerad och förebyggande vård, samt akuta bedömningar och behandlingar i hemmet. Hembesöken sker tillsammans med sjuksköterska där du prioriterar, behandlar och följer upp patientens behov och symtom i nära samarbete med teamets sjuksköterskor. Detta i tätt samarbete med kommunal-, primär- och sjukhusvård.

Arbete i mobilt sjukvårdsteam innebär en anställning där medarbetarna arbetar del av tjänst i teamet (som mest 50 %) och har sin grundplacering i primärvård eller specialistvård.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad ST-läkare/specialist inom geriatrik, allmänmedicin eller internmedicin och som har bred kompetens med erfarenhet från både öppen- och slutenvård. Du ska ha god social kompetens och kommunikationsförmåga, samt en vilja att bygga goda relationer och lösa komplexa vårdbehov med såväl patienten, närstående som andra aktörer runt patienten.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Distriktssköterska/sjuksköterska till Sandviken Södra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Södra Din Hälsocentral har ansvar för en befolkning på ungefär 12000 invånare inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral ligger på Sandvikens sjukhus, ytterliggare en hälsocentral finns i samma byggnad.
Vid hälsocentralen arbetar idag cirka 55 medarbetare fördelade på familjeläkare ST/ AT-läkare, distriktssköterskor/ sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och vårt psykosociala team.

Vi arbetar tvärprofessionellt inom hälsocentralen. Vårt hembesöksteam består av distriktssköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. De gör ofta gemensamma hembesök och har ett nära samarbete. De primärvårdsakuta patienterna tas omhand av läkare, distriktssköterska/ sjuksköterska, undersköterska samt fysioterapeut på en mottagning som är gemensam med Sanviken Norra din hälsocentral och Storvik din hälsocentral.


ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en nya kollega till Sandviken Södra Din hälsocentral. Är du distriktsköterska eller grundutbildad sjuksköterska och intresserad av primärvård är du välkommen med din ansökan.

Arbetet omfattar mottagningsarbete av planerad men även akut karaktär, telefonrådgivning och kan även omfatta hembesök. På Sandviken Södra din hälsocentral finns även specialistsjuksköterske mottagningar, så som astma/KOL, diabetes, sårmottagning, inkontinensmottagning samt hälsosamtal riktade till 40 åringar och BVC.

Beredskapstjänstgöring helger ingår i tjänsten med 3-4 pass/år och sträcker sig från 07-17 den dag det gäller.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska gärna med specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska. Har du tidigare erfarenhet från primärvård ser vi det som särskilt meriterande.

Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort erfordras

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Steriltekniker/ undersköterska till sterilcentralen Hudiksvall

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Till vår sterilcentral på Hudiksvalls sjukhus söker vi nu en kollega som brinner för sitt arbete och vill se utveckling också i det vardagliga. Vi tillgodoser samtliga opererande verksamheter samt interna och externa kunder med hela, rena och sterila flergångsinstrument. Vi som arbetar här är medarbetare med kompetens som steriltekniker och undersköterska. Viss tid av kväll och/eller hegtjänstgöring kan förekomma.

Hos oss får du:
- Arbeta med kompetenta och trevliga kollegor
- Varierande arbetsuppgifter ex. granska, packa och sterilisera instrument.
osv.


ARBETSUPPGIFTER
Sedvanliga arbetsuppgifter på sterilcentral

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad steriltekniker och eller undersköterska. Yrkeserfarenhet på sterilcentral är meriterande. Du bör ha ett medicinsktekniskt intresse och kunskap, engagemang och noggrannhet samt hög hygienisk medvetenhet. Därtill ser vi gärna att du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt. Skicka gärna in din ansökan redan idag då urval sker löpande!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Fysioterapeut till Sandviken norra och södra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.ARBETSUPPGIFTER
I arbetet ingår akut och planerad mottagning samt hembesök. Arbetet innebär bedömning och behandling av patienter med funktionsnedsättning och rehabiliteringsbehov. Vid behov samverkar vi i team kring patienterna. Mottagningen har en omfattande gruppverksamhet och närhet till träningsbad. I och med utbildningscentralen ges möjlighet till intressanta utvecklingsarbeten samt intern och extern utbildning.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad fysioterapeut/legitimerad sjukgymnast. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Även du som nyutbildad fysioterapeut är välkommen till oss och får då handledning. Som person är du är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Distriktssköterska/sjuksköterska till Sandviken Södra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Södra Din Hälsocentral har ansvar för en befolkning på ungefär 12000 invånare inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral ligger på Sandvikens sjukhus, ytterliggare en hälsocentral finns i samma byggnad.
Vid hälsocentralen arbetar idag cirka 55 medarbetare fördelade på familjeläkare ST/ AT-läkare, distriktssköterskor/ sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och vårt psykosociala team.

Vi arbetar tvärprofessionellt inom hälsocentralen. Vårt hembesöksteam består av distriktssköterska,fysioterapeut och arbetsterapeut. De gör ofta gemensamma hembesök och har ett nära samarbete. De primärvårdsakuta patienterna tas omhand av läkare, distriktssköterska/ sjuksköterska, undersköterska samt fysioterapeut på en mottagning som är gemensam med Sanviken Norra din hälsocentral och Storvik din hälsocentral.


ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en nya kollega till Sandviken Södra Din hälsocentral eftersom en av oss går vidare till annat uppdrag inom primärvårdsområdet. Är du distriktsköterska eller grundutbildad sjuksköterska och intresserad av primärvård är du välkommen med din ansökan.

Arbetet omfattar sedvanligt mottagningsarbete av både planerad och akut karaktär, telefonrådgivning och hembesök. På Sandviken Södra din hälsocentral finns även specialistsjuksköterske mottagningar, så som astma/KOL, diabetes, sårmottagning, inkontinensmottagning samt hälsosamtal riktade till 40 åringar och BVC.

Beredskapstjänstgöring helg ingår i tjänsten med 3-4 pass/år och sträcker sig från 07-17 den dag det gäller.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska gärna med specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska. Har du tidigare erfarenhet från primärvård ser vi det som meriterande. Är du vidareutbildad diabetessköterskaär det särskilt meriterande.

Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Kurator till Barn- och familjehälsan / ungdomsmottagningen Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Barn- och familjehälsan och ungdomsmottagningen är organiserad i vårdenhet västra Gästrikland verksamhetsområde Familjehälsa/Hab Bup.
På barn- och familjehälsan / ungdomsmottagningen finns 10 medarbetare fördelat på barnmorska, kurator, psykolog och läkare. Barn- och familjehälsan är en psykosocial verksamhet inom primärvården för blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras familjer. Mottagningen är en första instans för blivande föräldrar eller barn vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet självt. Ungdomsmottagningen arbetar för att stödja ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling genom att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa. Ungdomsmottagningen är öppen för ungdomar mellan 13-23 år. På ungdomsmottagningen arbetar barnmorska och kurator. Ungdomsmottagningen har också tillgång till läkare, psykolog och dietist.


ARBETSUPPGIFTER
Är du socionom och vill jobba tillsammans med oss för våra barn- och unga och deras familjer? Är du van att jobba självständigt? Vi vill ha dig i vårt team!

Vi strävar efter tidiga insatser på primärvårdsnivå för att minska psykisk ohälsa. Vår psykosociala verksamhet har uppdraget som första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Arbetet består av psykosocialt bedömnings- och behandlingsarbete för målgruppen. Vi arbetar även i samverkan med barn och familjers nätverk och andra vårdgrannar. Arbetet är varierande utifrån individens och familjens behov. Kontinuerlig handledning erbjuds.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom med grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)
Erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete och samverkan med vårdgrannar är önskvärd.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Psykolog till Barn- och familjehälsan /ungdomsmottagningen Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Familjehälsan västra Gästrikland har ett psykosocialt team som arbetar som första linjen inom Barn- och familjehälsan och ungdomsmottagningen. Barn- och familjehälsan är en länsövergripande verksamhet inom Region Gävleborg primärvården. Verksamheten riktar sig till boende i Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun. Målet med verksamheten är att så tidigt som möjligt erbjuda stöd till blivande föräldrar, barn och ungdomar i åldersgruppen 0-23 år och deras familjer för att förhindra eller minska psykisk ohälsa.

I personalgruppen finns psykolog, socionom samt psykiatrisjuksköterska. Arbetsplatsen är huvudsakligen förlagd till Sandviken.


ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag som psykolog är att bedriva psykosocialt arbete, på basnivå och i första linje enligt gällande rutiner och samverkansdokument, med enskilda unga och ibland även med deras föräldrar. Arbetet kan vara både förebyggande och behandlande. Ditt team har ett uppdrag att arbeta med åldrarna 0-23 år.

Som psykolog är din kunskap, erfarenheter och yrkeskompeten en viktig del för helheten i arbetet. Du kommer att arbeta i nära samverkan med andra samhällsaktörer som kommuner, psykiatriska vården och primärvården. Du har stora möjligheter att självständigt planera din arbetsdag där arbetsuppgifterna består av psykologutredningar (generell utvecklingsbedömning) av barn 0-6 år, råd, stöd och behandlingsinsatser till blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras vårdnadshavare, individuellt och ibland i grupp.

Psykologen har ett särskilt ansvar för konsultativt stöd till barnmorskor på barnmorskemottagningar och sjuksköterskor på BVC. Som psykolog i verksamheten kommer du också att fungera som konsultativt stöd för kuratorer på ungdomsmottagningar. Arbetsplatsen har ett nära samarbete med ungdomsmottagningen vars målgrupp är ungdomar 13-23 år och du förväntas också att arbeta med ärenden ur den målgruppen.

Verksamheten satsar kontinuerligt på vidareutbildning av personal. Samarbete med övriga personalkategorier på mottagningen är en självklarhet liksom samarbete med vårdgrannar inom kommun och regionen.


KVALIFIKATIONER
Legitimerad psykolog helst med inriktning KBT. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vid anställning skall belastningsregister från Rikspolisstyrelsen lämnas in.ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Sjuksköterskor till psykiatriska mottagningen Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordiantor, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi ett 40-tal medarbetare. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas med undantag för ätstörningar. Detta då det finns separat enhet för dessa tillstånd. Psykiatriska mottagningen i Sandviken arbetar mot tre kommuner Sandviken, Hofors, Ockelbo och innefattar ca 55 000 invånare.

Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god psykiatrisk vård och behandling till patienten. Teamen är delvis specialiserade vilket innebär att ett team arbetar mot psykospatienter och två team arbetar mot allmänpsykiatriska patienter. Därutöver finns även CS-team som arbetar med läkemedelsbehandling till patienter med ADHD/ADD.


ARBETSUPPGIFTER
Som sjuksköterska på vår mottagning kommer du att arbeta i ett av våra tvärprofessionella behandlingsteam med fokus på psykiatrisk omvårdnad där faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa är centrala. Det dagliga arbetet innefattar; medicinuppföljning och läkemedelshantering, suicidprevention och strukturstödjande insatser, telefonrådgivning, inhämtade av basuppgifter vid psykiatrisk utredning och drogscreening.
Mottagningen är relativt stor vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser.

Arbetet handlar till stor del om samverkan med andra aktörer så som slutenvård, närstående, Försäkringskassan, kommuner och primärvård för att skapa bästa förutsättningar för god vård till patienten. Arbetet sker på mottagningen och genom hembesök vid behov.

Inom ramen för tjänsten kan du tillsammans med kollegor komma att hålla i uppskattade informationsträffar för grupper av patienter och anhöriga, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI), vilket mottagningen erbjuder riktat till flera psykiatriska målgrupper.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från psykiatrin. Specialistutbildning inom psykiatri och grundläggande psykoterapiutbildning är meriterande.
Du behöver en välutvecklad empatisk förmåga då ett gott bemötande av patienter och medarbetare är en framgångsfaktor på mottagningen och värderas högt.
Arbetet kräver både god förmåga att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra yrkeskategorier. Vi ser gärna att du är van att planera, prioritera och fatta egna beslut i ditt vardagliga arbete.
Vi tror självklart att du har ett stort intresse för målgruppen och vill vara med och utveckla arbetet på vår mottagning.

Är du ambitiös och har en önskan att utvecklas inom ditt yrkesområde finns på sikt olika karriärvägar så som; specialistsjuksköterska, teamledare, handledare och steg-1 terapeut.
I introduktionen får du en utsedd mentor tillika erfaren kollega att arbeta tillsammans med den första tiden.

Körkort erfordras

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och kallar på intervju under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Sandviken Norra Din hälsocentral söker driven sjuksköterska

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Norra Din hälsocentral har idag ca 12 000 listade patienter, mestadels inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral är belägen på Sandvikens sjukhus. På sjukhuset finns ytterligare en hälsocentral, Sandviken Södra Din hälsocentral, och vi bedriver ofta ett gott samarbete med varandra.
Sandviken Norra Din hälsocentral är en så kallad utbildningscentral som drivs i nära samarbete med Sandviken Södra och Storviks hälsocentral. Att bedriva en utbildningscentral innebär en utbildningssatsning där man skapar en gemensam utvecklande och utbildande miljö för medarbetarna. Under hösten kommer ett arbete att initieras för att utveckla arbetet med utbildningscentralerna och på så sätt skall fler yrkeskategorier innefattas i begreppet.
Vid hälsocentralen arbetar idag cirka 55 stycken medarbetare. Vi har 5 familjeläkare och 5 ST-läkare. På mottagningarna arbetar 10 stycken distriktssköterskor/sjuksköterskor tillsammans med undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och ett psykosocialt team. På hälsocentralen har vi även specialistmottagningar avseende astma-KOL, diabetes, sårmottagning, inkontinensmottagning, hälsosamtal och BVC
Vi arbetar tvärprofessionellt mellan professionerna och har ett väl inarbetat arbetssätt där de olika professionernas spetskompetenser väl tas tillvara. Vi har en genuint fin sammanhållning i arbetsgruppen och vi har högt i tak där ingen fråga är felaktig att ställa.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill bli vår nya kollega i ett långsiktigt perspektiv då vi behöver utöka vår distriktssköterske-/sjuksköterskemottagning.
Arbetet på hälsocentralen innefattar sedvanligt och varierat mottagningsarbete av både planerad och akut karaktär, telefonrådgivning och hembesök.
Beredskapstjänstgöring helg ingår också i tjänsten, detta arbete utgör ca 3-4 pass per år. Vid anställningsstart utformar vi en introduktionsplan som matchar dina unika behov.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av primärvårdsarbete. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av akutsjukvård, hembesök, diabetes eller astma-KOL.
Vi önskar att du är en flexibel, ansvarstagande och positiv lagarbetare med god samarbetsvilja. Vi söker dig som är prestigelös och som är villig att ta till dig ny kunskap, men även lära ut dina egna unika kunskaper till dina medarbetare, utifrån den kompetens som du själv besitter.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Psykolog / PTP - psykolog till psykiatriska mottagningen i Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Psykiatriska mottagningen i Sandviken bedriver specialistpsykiatri för vuxna över 18 år. Verksamheten bygger på teamarbete med medicinsk, psykosocial och psykoterapeutisk kompetens.

På mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordinator, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi 40 talet medarbetare. Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god och evidensbaserad psykiatrisk vård och behandling till patienterna. Teamen är delvis specialiserade, vilket innebär att ett team arbetar mot psykospatienter och två team arbetar mot allmänpsykiatriska patienter.
Med den strukturerade diagnostiken som grund strävar vi efter att tillhandahålla en behovsanpassad och strukturerad vård där de nationella riktlinjerna är vägledande för hela vårdplaneringen och dess genomförande. På mottagningen finns en bred psykoterapeutisk kompetens, psykologer med KBT och PDT kompetens, grundutbildade terapeuter i KPT/KBT samt legitimerade psykoterapeuter. DBT-behandling sker i samarbete med öppenvårdsmottagningen i Gävle. Handledning sker regelbundet.

Sammantaget finns god möjlighet till både kollegialt och psykoterapeutiskt utbyte.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en psykolog alt PTP-psykolog till vår psykologgrupp på psykiatriska mottagningen i Sandviken. Är du en av dem vi söker?

Psykologens kunskap och kompetens utgör en viktig del i bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbetet på mottagningen och i klinikens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete.

Du kommer att ha din bas i ett av våra allmänteam. Arbetet består både av diagnostik/utredning och behandling, både individuella och gruppsykoterapier. Handledning, utbildning samt aktiv medverkan i mottagningens och klinikens utvecklingsarbete är också viktiga delar i det vardagliga arbetet.

Verksamheten erbjuder goda möjligheter till kompetens-och kunskapsutveckling, så som möjlighet till specialistutbildning och/eller psykoterapeututbildning, samt regelbunden handledning. Vidare erbjuds du reella möjligheter att vara med och utveckla vården och mottagningen varför vi gärna ser att du är intresserad av att delta i olika förbättringsarbeten.

Hos oss får du ett lärorikt, spännande och roligt arbete. Vi erbjuder dig omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med kompetenta medarbetare som värnar om god sammanhållning. Välkommen till oss!


KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand Dig som är legitimerad psykolog och med några års arbetslivserfarenhet. Du får gärna ha arbetat inom vuxenpsykiatrin tidigare men viktigast är att du har ett genuint intresse för våra patienter och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Då vi har en stor efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar är det meriterande med kunskaper om utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och olika utredningsinstrument såsom MINI, SCID, DIVA, IDA och WAIS.

Arbetet kräver att du är kommunikativ och duktig på att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vi förväntar oss att du självständigt kan göra bedömningar och att du arbetar strukturerat. Vi tror att du för övrigt är en person som har lätt för att samarbeta och som har ett professionellt förhållningssätt. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Sandviken Norra Din hälsocentral söker driven sjuksköterska

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken Norra Din hälsocentral har idag ca 12 000 listade patienter, mestadels inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral är belägen på Sandvikens sjukhus. På sjukhuset finns ytterligare en hälsocentral, Sandviken Södra Din hälsocentral, och vi bedriver ofta ett gott samarbete med varandra.
Sandviken Norra Din hälsocentral är en så kallad utbildningscentral som drivs i nära samarbete med Sandviken Södra och Storviks hälsocentral. Att bedriva en utbildningscentral innebär en utbildningssatsning där man skapar en gemensam utvecklande och utbildande miljö för medarbetarna. Under hösten kommer ett arbete att initieras för att utveckla arbetet med utbildningscentralerna och på så sätt skall fler yrkeskategorier innefattas i begreppet.
Vid hälsocentralen arbetar idag cirka 55 stycken medarbetare. Vi har 5 familjeläkare och 5 ST-läkare. På mottagningarna arbetar 10 stycken distriktssköterskor/sjuksköterskor tillsammans med undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och ett psykosocialt team. På hälsocentralen har vi även specialistmottagningar avseende astma-KOL, diabetes, sårmottagning, inkontinensmottagning, hälsosamtal och BVC
Vi arbetar tvärprofessionellt mellan professionerna och har ett väl inarbetat arbetssätt där de olika professionernas spetskompetenser väl tas tillvara. Vi har en genuint fin sammanhållning i arbetsgruppen och vi har högt i tak där ingen fråga är felaktig att ställa.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill bli vår nya kollega i ett långsiktigt perspektiv då vi behöver utöka vår distriktssköterske-/sjuksköterskemottagning.
Arbetet på hälsocentralen innefattar sedvanligt och varierat mottagningsarbete av både planerad och akut karaktär, telefonrådgivning och hembesök.
Beredskapstjänstgöring helg ingår också i tjänsten, detta arbete utgör ca 3-4 pass per år. Vid anställningsstart utformar vi en introduktionsplan som matchar dina unika behov.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av primärvårdsarbete. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av akutsjukvård, hembesök, diabetes eller astma-KOL eller inkontinens.
Vi önskar att du är en flexibel, ansvarstagande och positiv lagarbetare med god samarbetsvilja. Vi söker dig som är prestigelös och som är villig att ta till dig ny kunskap, men även lära ut dina egna unika kunskaper till dina medarbetare, utifrån den kompetens som du själv besitter.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Distriktssköterska / sjuksköterska till Storvik Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Storvik Hälsocentral har ca 6200 listade patienter. Vi bedriver en nära vård till våra patienter med mottagningsbesök och hembesök. Sedan 2 år tillbaka sammarbetar vi med Sandviken Norra och Sandviken Södra i Familjeläkarjourens lokaler i Sandviken för våra akuta patienter. Del av arbetet kommer därför att förläggas i Sandviken. Vi ser även att del av arbetet kan komma att läggas på Familjeläkarjouren kvällstid och helg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som i ett långsiktigt perspektiv vill bli vår nya kollega, då vi behöver utöka vår distriktssköterska/sjuksköterskebemanning.

Arbetet omfattar sedvanligt mottagningsarbete av både planerad och akut karaktär, telefonrådgivning och hembesök. På hälsocentralen arbetar vi även med sjuksköterskeledda mottagningar, så som astma/KOL, diabetes, sårmottagning, inkontinensmottagning samt hälsosamtal och BVC.

Beredskapstjänstgöring helg ingår i tjänsten med 3-4 pass/år.

Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska gärna med specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården. Har du tidigare arbetat med hembesök eller akutsjukvård ser vi det som positivt. Är du vidareutbildad diabetessköterska eller astma/KOL sköterska är det särskilt meriterande.

Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordiantor, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi ett 40-tal medarbetare. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas med undantag för ätstörningar. Detta då det finns separat enhet för dessa tillstånd. Psykiatriska mottagningen i Sandviken arbetar mot tre kommuner Sandviken, Hofors, Ockelbo och innefattar ca 55 000 invånare.

Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god psykiatrisk vård och behandling till patienten. Teamen är delvis specialiserade vilket innebär att ett team arbetar mot psykospatienter och två team arbetar mot allmänpsykiatriska patienter. Därutöver finns även CS-team som arbetar med läkemedelsbehandling till patienter med ADHD/ADD.


ARBETSUPPGIFTER
Som sjuksköterska på vår mottagning kommer du att arbeta i ett av våra tvärprofessionella behandlingsteam med fokus på psykiatrisk omvårdnad där faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa är centrala. Det dagliga arbetet innefattar; medicinuppföljning och läkemedelshantering, suicidprevention och strukturstödjande insatser, telefonrådgivning, inhämtade av basuppgifter vid psykiatrisk utredning och drogscreening.
Mottagningen är relativt stor vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser.

Arbetet handlar till stor del om samverkan med andra aktörer så som slutenvård, närstående, Försäkringskassan, kommuner och primärvård för att skapa bästa förutsättningar för god vård till patienten. Arbetet sker på mottagningen och genom hembesök vid behov.

Inom ramen för tjänsten kan du tillsammans med kollegor komma att hålla i uppskattade informationsträffar för grupper av patienter och anhöriga, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI), vilket mottagningen erbjuder riktat till flera psykiatriska målgrupper.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och kallar på intervju under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från psykiatrin. Specialistutbildning inom psykiatri och grundläggande psykoterapiutbildning är meriterande.
Du behöver en välutvecklad empatisk förmåga då ett gott bemötande av patienter och medarbetare är en framgångsfaktor på mottagningen och värderas högt.
Arbetet kräver både god förmåga att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra yrkeskategorier. Vi ser gärna att du är van att planera, prioritera och fatta egna beslut i ditt vardagliga arbete.
Vi tror självklart att du har ett stort intresse för målgruppen och vill vara med och utveckla arbetet på vår mottagning.

Är du ambitiös och har en önskan att utvecklas inom ditt yrkesområde finns på sikt olika karriärvägar så som; specialistsjuksköterska, teamledare, handledare och steg-1 terapeut.
I introduktionen får du en utsedd mentor tillika erfaren kollega att arbeta tillsammans med den första tiden.

Körkort erfordras


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Psykoterapeut till psykiatriska mottagningen Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordiantor, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi ett 40-tal medarbetare. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas med undantag för ätstörningar. Detta då det finns separat enhet för dessa tillstånd.
Du kommer att befinna dig i en miljö med bred psykoterapeutisk kompetens med psykologer, psykoterapeuter och terapeuter med steg 1 KBT/KPT. Således finns god möjlighet till både kollegialt- och terapeutiskt utbyte. All personal erbjuds handledning och fortbildning.

Som behandlare på mottagningen ingår man i ett tvärprofessionellt team kring patienterna. Det finns en tydlig struktur, där alla patienter inledningsvis genomgår strukturerad diagnostik och där vårdplanen läggs upp i samverkan med patienten, närstående och med stöd av gällande vårdprogram. Detta för att alla patienter skall erhålla evidensbaserad vård och behandling utifrån varje patients förutsättningar.
På mottagningen finns fyra behandlingsteam med inriktningarna allmänpsykiatriska tillstånd, psykossjukdomar och ADHD.
Vuxenpsykiatrins hela verksamhetsområde har genomfört ett intensivt förbättringsarbete för att säkerställa strukturerade vårdprocesser, god och ändamålsenlig vård, vilket är ett arbete som kommer att förlöpa över tid. Kliniken har en ambition att ligga i bräschen för en evidensbaserad praktik varför det finns ett väl genomarbetat ledningssystem med rutiner och diagnosspecifika vårdprogram.
Välkommen att bli en av oss!


ARBETSUPPGIFTER
Psykiatriska mottagningen i Sandviken söker dig som är terapeut med KBT-inriktning och som vill delta i vår fortsatta utveckling av en modern och evidensbaserad psykiatri i framkant.

Som psykoterapeut på mottagningen ingår du i vårt psykoterapiteam samt ett av våra behandlingsteam. Arbetsuppgifterna består av att bedriva psykoterapi på KBT-grund enskilt och i grupp, delta i teamkonferenser och vårdplaneringar. Vidare kan din grundprofession styra vilka ytterligare åtagande som kan ingå i tjänsten. Du kommer att bli anställd i din grundprofession. Därtill är en viktig arbetsuppgift att initiera och delta i utvecklings- och förbättringsarbeten.


KVALIFIKATIONER
Grundutbildning som psykolog, socionom, sjuksköterska eller skötare med minst KBT steg 1 utbildning. Legitimerad psykoterapeut är meriterande.
Du har ett starkt intresse för- och erfarenhet av evidensbaserad behandling. För arbetet krävs att du är kommunikativ och duktig på att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Du har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
Vi tror att du för övrigt är en person som har lätt för att samarbeta och som har ett professionellt förhållningssätt.
Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Sandviken Norra Din Hälsocentral söker driven arbetsterapeut

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.ARBETSUPPGIFTER
Vi strävar efter livskvalitet och bättre hälsa för våra patienter och vill ha dig med i vårt team. Arbetet innebär arbetsterapeutisk bedömning som en del i kartläggning av ohälsa eller del av utredning av patienters funktioner och rehabiliteringsbehov.
Behandling sker framförallt individuellt och i hög grad i samarbete med andra professioner. Hembesök ingår i arbetet. Patientundervisning och rådgivning ingår i arbetsuppgifterna.
För kollegialt stöd kommer du ingå i ett nätverk med nio arbetsterapeuter som arbetar på de offentliga hälsocentralerna i västra Gästriklands upptagningsområde. Ni möts regelbundet för kollegiala diskussioner, samverkar vid ledigheter och är ett nära stöd för varandra i vardagen. För oss är en god introduktion viktig för dig som blivande medarbetare oavsett om du är nyutexaminerad arbetsterapeut eller har gedigen erfarenhet.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad arbetsterapeut och det är meriterande om du har arbetat inom primärvård eller hemsjukvård. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med minnesutredningar eller har handkompetens.
Du är flexibel, ansvarstagande och är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga då vi har ett tvärprofessionellt samarbete. Du ska vara engagerad och bidra till utveckling på hälsocentralen. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och professionellt ansvar
Körkort erfordras.

Urval sker löpande.

Vi ser fram emot din ansökan!


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Underläkare till rehabiliteringsmedicin

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet. Vi erbjuder kvalificerad teambaserad rehabilitering till vuxna personer med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador och resttillstånd efter andra neurologiska sjukdomar och skador samt långvarig smärta. Så att de uppnår optimal delaktighet och aktivitetsnivå i samhället .


ARBETSUPPGIFTER
Rehabiliteringsmedicin är en medicinsk specialitet där du får möjlighet att praktisera ett holistiskt medicinskt tänkande. Inom rehabiliteringsmedicin arbetar vi enligt en beteendemedicinsk modell för ananlys och behandling. De yrkeskompetenser du arbetar tillsammans med förutom läkare är arbetsterapeut, fysioterapeut, fritidsledare, kurator, logoped, rehabassistent, sjuksköterska, undersköterska samt rehabkoordinator.
Din huvudsakliga placering är på vårdavdelning men du kommer även att se verksamheten inom öppenvård.KVALIFIKATIONER
Vi söker en legitimerad läkare som är intresserad av rehabiliteringsmedicin och vill utvecklas i vår verksamhet. Vi ser dig som en tillgång i våra team och lägger stor vikt vid personliga egenskaper och viljan att vara med och utveckla vår verksamhet.
Arbetet kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Rehabassistent / undersköterska till Sandviken Södra och Norra Din hälsocentr

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.
Sandviken Södra Din hälsocentral och Sandviken Norra Din hälsocentral har gemensamt ansvar för ca 23.000 invånanare inom Sandvikens kommun. Vi befinner oss i Sandvikens sjukhus lokaler.Vi är idag kring 100 medarbetare på hälsocentralerna. Din placering kommer att vara på fysioterapin, tillsammans med 10 fysioterapeuter och 3 rehabassistenter.
Vi är en utbildningscentral vilket innebär attvi utbildar nya specialister i allmänmedicin, handleder AT-läkare samt har läkarassistenter. På hälsocentralerna jobbar även distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter,
och ett psykosocialt team i nära sammarbete kring patienten.
Våra BVC sköterskor arbetar på familjecentralen.ARBETSUPPGIFTER
Som rehabassistent/undersköterska hos oss förväntas du på delegering av fysioterapeut arbeta med diverse behandlingar, individuellt och i grupp. Du leder självständigt bassänggrupper, arbetar administrativt samt gör i övrigt förekommande arbetsuppgifter på mottagningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en rehabassistent/undersköterska med vana av rehabilitering.
Du bör ha intresse för fysisk aktivitet och gärna erfarenhet av att leda grupper.
Du ska kunna ge våra patienter ett gott och profesionellt bemötande.
Krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt.
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Gymnasiekompetens inom vård och omsorg.

Det är en merit om du har erfarenhet av programmen PMO och Proceedo.

Körkort erfordras

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Psykolog till barn - och familjehälsan / ungdomsmottagningen i Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Familjehälsan västra Gästrikland har ett psykosocialt team som arbetar som första linjen inom barn- och familjehälsan och ungdomsmottagningen. Barn- och familjehälsan är en länsövergripande verksamhet inom Region Gävleborg primärvården. Verksamheten riktar sig till boende i Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun. Målet med verksamheten är att så tidigt som möjligt erbjuda stöd till blivande föräldrar, barn och ungdomar i åldersgruppen 0-23 år och deras familjer för att förhindra eller minska psykisk ohälsa.

I personalgruppen finns psykolog, socionom samt psykiatrisjuksköterska. Arbetsplatsen är huvudsakligen förlagd till Sandviken.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag som psykolog är att bedriva psykosocialt arbete, på basnivå och i första linje enligt gällande rutiner och samverkansdokument, med enskilda unga och ibland även med deras föräldrar. Arbetet kan vara både förebyggande och behandlande. Ditt team har ett uppdrag att arbeta med åldrarna 0-23 år.

Som psykolog är din kunskap, erfarenheter och yrkeskompeten en viktig del för helheten i arbetet. Du kommer att arbeta i nära samverkan med andra samhällsaktörer som kommuner, psykiatriska vården och primärvården. Du har stora möjligheter att självständigt planera din arbetsdag där arbetsuppgifterna består av psykologutredningar (generell utvecklingsbedömning) av barn 0-6 år, råd, stöd och behandlingsinsatser till blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras vårdnadshavare, individuellt och ibland i grupp.

Psykologen har ett särskilt ansvar för konsultativt stöd till barnmorskor på barnmorskemottagningar och sjuksköterskor på BVC. Som psykolog i verksamheten kommer du också att fungera som konsultativt stöd för kuratorer på ungdomsmottagningar. Arbetsplatsen har ett nära samarbete med ungdomsmottagningen vars målgrupp är ungdomar 13-23 år och du förväntas också att arbeta med ärenden ur den målgruppen.

Verksamheten satsar kontinuerligt på vidareutbildning av personal. Samarbete med övriga personalkategorier på mottagningen är en självklarhet liksom samarbete med vårdgrannar inom kommun och regionen.


KVALIFIKATIONER
Legitimerad psykolog helst med inriktning KBT. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Distriktssköterska / sjuksköterska till Sandviken norra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Sandviken norra Din hälsocentral har ansvar för en befolkning på ungefär 12000 invånare inom Sandvikens kommun. Vår hälsocentral ligger på Sandvikens sjukhus, med ytterligare en hälsocentral i samma byggnad.

Vid hälsocentralen arbetar idag cirka 55 medarbetare. Vi har sex familjeläkare och åtta ST-läkare på vår utbildningscentral. På mottagningen arbetar 13 distriktssköterskor, tillsammans med undersköterskor och medicinska sekreterare tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och vårt psykosocialt team.

Vi arbetar mycket tvärprofessionellt inom hälsocentralen, exempelvis vårt hembesöksteam bestående av distriktssköterska/fysioterapeut och arbetsterapeut. Vi arbetar även tvärprofessionellt med våra primärvårdsakuta patienter då teamet består av läkare/distriktssköterska/undersköterska samt fysioterapeut.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som i ett långsiktigt perspektiv vill bli vår nya kollega, då vi behöver utöka vår distriktssköterska/sjuksköterskebemanning.

Arbetet omfattar sedvanligt mottagningsarbete av både planerad och akut karaktär, telefonrådgivning och hembesök. På hälsocentralen arbetar vi även med sjuksköterskeledda mottagningar, så som astma/KOL, diabetes, sårmottagning, inkontinensmottagning samt hälsosamtal och BVC.

Beredskapstjänstgöring helg ingår i tjänsten med 3-4 pass/år.

Viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska gärna med specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården. Har du tidigare arbetat med hembesök eller akutsjukvård ser vi det som positivt. Är du vidareutbildad diabetessköterska eller astma/KOL sköterska är det särskilt meriterande.

Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Fysioterapeut / sjukgymnast till Sandviken Norra och Södra Din hälsocentral

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Hälsocentralerna norra och södra har tillsammans ett upptagningsområde på cirka 23000 personer. Vi befinner oss på Sandvikens sjukhus. På mottagningen arbetar förutom fysioterapeuter, läkare, distriktsköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter och psykosocialt team i nära samarbete kring patienten. Vi arbetar även i samarbete med dietist. På vår utbildningscentral arbetar för närvarande 15 ST-läkare.

Vi strävar efter ett nära samarbete kring vår gemensamma patient där fysioterapeuterna har en viktig funktion. På fysioterapimottagningen har vi en så kallade drop in-mottagning där vi arbetar med kortare bedömningsbesök. Patienter med besvär från rörelse-/stödjeapparaten kommer i första hand till fysioterapin.

ARBETSUPPGIFTER
Är du fysioterapeut och vill du bli en del av vårt team? Vill du jobba tillsammans med oss för patienters möjlighet till aktivitet, delaktighet och hälsa? Arbetet innebär bedömning och behandling av patienter med funktionsnedsättning och rehabiliteringsbehov. I arbetet förekommer både akut och planerad mottagning samt hembesök. Vi har även en omfattande gruppverksamhet.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad fysioterapeut alternativt legitimerad sjukgymnast. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården.

Som person är du flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga då vi har ett tvärprofessionellt samarbete.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Arbetsterapeut till psykiatriska mottagningen i Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Mottagningen arbetar mot tre kommuner, Sandviken, Hofors, Ockelbo, vilka tillsammans innefattar cirka 55 000 invånare. Vårt uppdrag är att bedriva kunskapsbaserad specialistpsykiatrisk vård för vuxna personer, 18 år och äldre. Uppdraget innefattar både att genomföra utredningar med olika psykistriska frågeställningar samt planera och genomföra behandling. På mottagningen arbetar idag psykologer, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, läkare, arbetsterapeut, rehabkoordinator och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi cirka 40 medarbetare.

Vår arbetsterapeut är föräldraledig varför vi nu söker en vikarie som vill vara en del av vår mottagning. Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god psykiatrisk vård och behandling till patienten. Teamen är delvis specialiserade, vilket innebär att ett team arbetar mot psykospatienter och två team arbetar mot allmänpsykiatriska patienter, därutöver finns även psykoterapiteam samt CS-team som arbetar med läkemedelsbehandling till patienter med ADHD/ADD.

ARBETSUPPGIFTER
Psykiatriska mottagningen i Sandviken välkomnar nya kollega till vår teambaserade verksamhet. Är du den vi söker?

Som arbetsterapeut på vår mottagning genomför du utredning och bedömning av patientens olika funktioner, aktiviteter och förmåga till delaktighet i vardagen. Fokus i arbetet är åtgärder och insatser till patienter i våra behandlingsteam samt strukturerat utredningsarbete i diagnostikteam. Du kommer i huvudsak att arbeta i öppenvård, samverkan och patientkontakt inom slutenvården är också en del av arbetsuppgifterna.

I arbetet används reliabla och valida instrument anpassade för verksamheten.

Förekommande uppgifter är:
• Bedömning av aktivitetsförmåga
• Strukturstödjande behandling
• Samverkan med primärvård och kommun vid behov
• Bedömning och utprovning av hjälpmedel
• Gruppbehandling

Hos oss får du ett lärorikt, spännande och roligt arbete. Vi erbjuder dig omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med kompetenta medarbetare som värnar om god sammanhållning.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad arbetsterapeut och har ett stort intresse för att arbeta inom den specialiserade psykiatrin. Du har lätt för att möta människor och har god förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier. Du är självständig och tydlig i din profession samt drivande, ambitiös och målinriktad.

Erfarenhet av att arbeta inom psykiatrins olika delar samt PRPP och/eller AMPS-utbildning är meriterande.

Körkort erfordras.

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre

Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen Sandviken

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalit... Visa mer
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

På mottagningen arbetar psykologer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, rehabkoordiantor, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans är vi ett 40-tal medarbetare. Mottagningen svarar för insatser på specialistnivå där alla psykiatriska tillstånd så som affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, personlighetsstörningar, ångesttillstånd och ADHD behandlas med undantag för ätstörningar. Detta då det finns separat enhet för dessa tillstånd. Psykiatriska mottagningen i Sandviken arbetar mot tre kommuner Sandviken, Hofors, Ockelbo och innefattar ca 55 000 invånare.

Vi arbetar i tvärprofessionella team där du kommer att ingå med din specifika kunskap och kompetens för att tillhandahålla god psykiatrisk vård och behandling till patienten. Teamen är delvis specialiserade vilket innebär att ett team arbetar mot psykospatienter och två team arbetar mot allmänpsykiatriska patienter. Därutöver finns även CS-team som arbetar med läkemedelsbehandling till patienter med ADHD/ADD.


ARBETSUPPGIFTER
Som sjuksköterska på vår mottagning kommer du att arbeta i ett av våra tvärprofessionella behandlingsteam med fokus på psykiatrisk omvårdnad där faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa är centrala. Det dagliga arbetet innefattar; medicinuppföljning och läkemedelshantering, suicidprevention och strukturstödjande insatser, telefonrådgivning, inhämtade av basuppgifter vid psykiatrisk utredning och drogscreening. Mottagningen är relativt stor vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser.

Arbetet handlar till stor del om samverkan med andra aktörer så som slutenvård, närstående, Försäkringskassan, kommuner och primärvård för att skapa bästa förutsättningar för god vård till patienten. Arbetet sker på mottagningen och genom hembesök vid behov.

Inom ramen för tjänsten kan du tillsammans med kollegor komma att hålla i uppskattade informationsträffar för grupper av patienter och anhöriga, så kallad psykopedagogisk intervention (PPI), vilket mottagningen erbjuder riktat till flera psykiatriska målgrupper.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från psykiatrin. Specialistutbildning inom psykiatri är meriterande.
Du behöver en välutvecklad empatisk förmåga då ett gott bemötande av patienter och medarbetare är en framgångsfaktor på mottagningen och värderas högt.

Arbetet kräver både god förmåga att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra yrkeskategorier inom teamet. Därför ser vi gärna att du är van att planera, prioritera och fatta egna beslut i ditt vardagliga arbete. Vi tror självklart att du har ett stort intresse för målgruppen och vill vara med och utveckla arbetet på vår mottagning.

Är du ambitiös och har en önskan att utvecklas inom ditt yrkesområde finns på sikt olika karriärvägar så som; specialistsjuksköterska, teamledare, handledare, steg-1 terapeut och breddad tjänst som resurs mot avdelningarna. I introduktionen får du en utsedd mentor tillika erfaren kollega att arbeta tillsammans med den första tiden.

Körkort erfordras

ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!
-----------------------------------------------------------
Region Gävleborg använder sig av e-rekrytering.
Uppgifterna hanteras enligt GDPR och de personuppgifter du lämnar i e-rekryteringen används för att administrera din ansökan och exempelvis skicka bekräftelse till dig. Dina personuppgifter används endast i e-rekryteringar du aktivt deltar i.

Dina personuppgifter sparas och du behöver inte fylla i dem igen om du ska söka ett jobb hos oss vid ett senare tillfälle. Däremot kan du enkelt logga in och uppdatera eller avregistrera dina uppgifter när du vill.

Alla dina ansökningar sparas under din egen inloggning på www.offentligajobb.se där du även når ditt CV. Givetvis är det bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Visa mindre